Jan Willem

door bartsnel op 19 september 2016

Weinigen van u zullen zich Jan Willem Toornstra uit Bavel nog kunnen herinneren en dat is niet zo vreemd. Hijzelf leeft inmiddels niet meer en zelfs onder zijn nabestaanden is niet algemeen bekend dat (over)grootvader met naam en toenaam prijkt in de 12e editie van het Guinness Book of Records. Zij die het nog weten geven er overigens de voorkeur aan dat u de naam Toornstra verbindt met de eerste klas banketbakkersproducten, die het familiebedrijf al sinds jaar en dag produceert.
Jan Willem stelde een groot deel van zijn jeugd in dienst van het bereiken van zijn bijzondere prestatie, en juist daarom is het bijzonder betreurenswaardig dat mij hier simpelweg de ruimte ontbreekt om er dieper op in te gaan.

Schrijf een stukje van precies 120 woorden en gebruik daarin het woord: Record.

Geplaatst in: 120 woorden

Plaats een reactie

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: